Hur ska du säkra scenkonst för barn och unga i skolan?

BIBU

I de kulturpolitiska målen fastslås att kulturpolitiken ska ”särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur”. I samband med Bibu lanserar ASSITEJ sin rapport med en undersökning av barn och ungas tillgång till scenkonst i skolan. Rapporten visar att tillgången är ojämlik och organisationen mellan stat, regioner och kommuner rörig. Dessutom saknas nationellt samlad statistik på området. I detta samtal med kulturministern presenterar ASSITEJ förslag på kulturpolitiska åtgärder inspirerade av Norge och Danmark som har fungerande system med hög måluppfyllelse där kontinuerlig statistik förs. Hur ska staten arbeta framöver för att nå de kulturpolitiska målen avseende barn och ungas tillgång till scenkonst i skolan – den plats som har bäst möjlighet att jämna ut skillnader i kulturellt deltagande utifrån socioekonomisk bakgrund?

  • Helsingborg, Sweden, Europe
  • Programme Type: Lecture
  • Duration (minutes): 30
  • Ages: 18+ (Professional Content)
  • Release Date: May 17, 2022
  • Language: Swedish

You will only see a 30 second trailer of this content until the Release Date and Time listed above. At the designated time, the full content will become available for viewing at any time until the online event closes.

PRODUCTION CREDITS

Michael COCKE, Moderator, ordförande ASSITEJ Sverige