Temaspår forskning: Antirasism, migration och aktivism i samtida svensk barnteater

Bibu, Centrum för barnkulturforskning

Rebecca Brinch är teaterforskare vid Stockholms universitet. I föreläsningen kommer Rebecca utforska några trender och tendenser inom samtida svensk barnteater som gestaltar migration och antirasism, samt presentera en nyutgiven antologi på temat. Barnteater i Sverige har en tradition av att arbeta nära olika politiska, social och existentiella frågor. Från 2010 och framåt kom ett stort antal ensamkommande asylsökande barn till Sverige, med en tydlig ökning 2015. Det uppmärksammades av den svenska barnteatern som genom nyskrivna pjäser och dramatiseringar av barnböcker gestaltat berättelser om farliga resor över havet, och mötet med ett nytt land. Frågor som kommer att lyftas är bland annat synen på svenskhet och minoriteter som förmedlas i samtida barnteater, samt vilka identifikationsmöjligheter som barnpubliken erbjuds.

This event is not available to watch live online. Please return to this page any time from 24 hours after the event has concluded to watch the video recording.

  • Helsingborg, Sweden, Europe
  • Programme Type: On Ground Festival
  • Duration (minutes): 60
  • Ages: 18+ (Professional Content)
  • Release Date: May 20, 2022
  • Language: Swedish

You will only see a 30 second trailer of this content until the Release Date and Time listed above. At the designated time, the full content will become available for viewing at any time until the online event closes.

PRODUCTION CREDITS

“Rebecka BRINCH, Medverkande”