Temaspår forskning: Barnet i kulturpolitiken

Bibu, Centrum för barnkulturforskning

Ylva Lorentzon, barnkulturforskare och disputerad i barn- och ungdomsvetenskap ger en föreläsning om hur barnet tagit plats i kulturpolitiken. Föreläsningen berör både hur kulturpolitiken utvecklats från 1974 års mål till idag och de begrepp och perspektiv som varit centrala för kulturpolitiska satsningar som rör barn, som barnperspektiv, delaktighet och barns rätt till kultur. Dessa begrepp är vardagsmat i kulturpolitiska sammanhang – men hur har de tolkats och omsatts i barnkulturell praktik? Och vad betyder det inom barnkultursektorn att barn och ungas rätt till kultur idag är ett nationellt kulturpolitiskt mål?

This event is not available to watch live online. Please return to this page any time from 24 hours after the event has concluded to watch the video recording.

  • Helsingborg, Sweden, Europe
  • Programme Type: Seminar
  • Duration (minutes): 60
  • Ages: 18+ (Professional Content)
  • Release Date: May 18, 2022
  • Language: Swedish

You will only see a 30 second trailer of this content until the Release Date and Time listed above. At the designated time, the full content will become available for viewing at any time until the online event closes.