Temaspår forskning: Barns funderingar om klurigheter om ‘När då då?’

Bibu, Centrum för barnkulturforskning

Inom ramen för ett treårigt samarbete mellan Unga på Operan och en skola i Stockholm har elever tagit del av scenkonst, workshops och en rad andra aktiviteter. Forskaren Margareta Aspán har följt projektet. I denna föreläsning berättar hon om samtalen med barn i årskurs 2 och 3 om föreställningen När då då men också om det förarbete barnen deltagit i. Frågor som tas upp är hur barn upplever föreställningen, vad som verkar fascinera och utmana. På en mer övergripande nivå diskuteras hur erfarenheter av konst i skolan kan bidra till barns delaktighet, både i kamratgemenskapen och i samhället.

This event is not available to watch live online. Please return to this page any time from 24 hours after the event has concluded to watch the video recording.

  • Helsingborg, Sweden, Europe
  • Programme Type: On Ground Festival
  • Duration (minutes): 60
  • Ages: 18+ (Professional Content)
  • Release Date: May 20, 2022
  • Language: Swedish

You will only see a 30 second trailer of this content until the Release Date and Time listed above. At the designated time, the full content will become available for viewing at any time until the online event closes.

PRODUCTION CREDITS

“Margareta ASPÁN, Medverkande”