Temaspår forskning: En sten i magen

Bibu, Centrum för barnkulturforskning

Teaterforskaren Karin Helander och regissören och dramatikern Rebecca Örtman samtalar med utgångspunkt i dramat En sten i magen och det tvärvetenskapliga projektet Aldrig våld. En sten i magen är ett drama där tre barn leker och prövar olika roller och uttryck som de erfarit från en omgivande vuxenvärld. Pjäsen är inspirerad av det tacktal “Aldrig våld”, som Astrid Lindgren höll 1978 när hon tilldelades den tyska bokhandelns fredspris. Talet belyser våldets mekanismer som främst drabbar barn och är i hög grad aktuellt även idag. I samband med läsningen av dramat för podden Dramaqueen gjordes tre poddsamtal med barnkultur- och barnrättsaktörer samt forskare från olika discipliner om barn och våld, barns rätt till kultur och konst samt barn och medier. Tre artiklar av forskare utifrån dessa teman publicerades också i en antologi. Karin och Rebecca kommer tala om hur mötet mellan konstnärlig gestaltning och forskning kan fördjupa samtalet för barns rättigheter.

This event is not available to watch live online. Please return to this page any time from 24 hours after the event has concluded to watch the video recording.

  • Helsingborg, Sweden, Europe
  • Programme Type: Seminar
  • Duration (minutes): 60
  • Ages: 18+ (Professional Content)
  • Date: May 19, 2022 10:00 GMT
    ( LOCAL TIME)
  • Language: Swedish