Temaspår forskning: Forskare berättar: Vad säger lärare och elever om kultur i skolan?

Region Skåne i samarbete med Malmö stad, Malmö universitet och Musik i Syd

I två aktuella följeforskningsprojekt i Skåne står kultur i skolan i fokus. ”Re:flex – en kurs i att träna kultur” är en fortbildning för lärare som tagits fram av Malmö stad, med målet att ge deltagarna verktyg att förvalta kulturupplevelser tillsammans med sina elever. Forskare vid Malmö universitet undersöker lärarnas upplevelser och reflektioner om kursen, på uppdrag av Region Skåne. Den andra studien handlar om barns upplevelser av kulturaktiviteter i Kristianstad, genom den kommunala kulturgarantin Kulturnyckeln. Utvecklingscentrum UNGA Musik i Syd har initierat följeforskningen i syfte att ta reda på mer om barnens tankar och erfarenheter av att möta scenkonst.

This event is not available to watch live online. Please return to this page any time from 24 hours after the event has concluded to watch the video recording.

  • Helsingborg, Sweden, Europe
  • Programme Type: On Ground Festival
  • Duration (minutes): 90
  • Ages: 18+ (Professional Content)
  • Release Date: May 19, 2022
  • Language: Swedish

You will only see a 30 second trailer of this content until the Release Date and Time listed above. At the designated time, the full content will become available for viewing at any time until the online event closes.

PRODUCTION CREDITS

“Caroline ULVSAND, Kultursekreterare
Maggi ÓTTARSDÓTTIR, Kultursekreterare
Annette MARS, Universitetslektor I Musikpedagogik
Anneli EINARSSON, Lärare Och Forskare I Dramapedagogik
Anna-Carin FOGELQVIST, Projektledare Utvecklingscentrum UNGA Musik I Syd
Anna LINGE, Universitetslektor I Musikpedagogik”